به دنبال حقیقت
65 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 11:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

ما در عالم به دنبال حقیقت هستیم، تحقیق می کنیم و از بیرون دین را مورد مطالعه قرار می دهیم. این یعنی لااکراه فی الدین. اما وقتی دین انتخاب شد دیگر نباید از بیرون به دین نگاه کرد بلکه باید در درون دین و همراه با دین حرکت کرد و به پیش رفت.اینجا دیگر لااکراه فی الدین معنایی ندارد. باید بدانیم که تاریخ، حدیث، فلسفه، کلام، الاهیات و ... حقیقت نیستند، راه رسیدن به حقیقت هستند. حقیقت با عمل به دست می آید نه با علم تنها.