پایان غرب
53 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2013 11:31:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

در مرکز مالی آمریکا، در پایتخت اقتصادی آمریکا، یعنی نیویورک، آن هم در خیابان وال استریت که کانون اصلی سرمایه داری دنیاست، هزاران نفر جمعیت جمع بشوند، بگویند ما سرمایه داری را نمی خواهیم. این ها نه مهاجرند، نه همه سیاه پوستند، نه از طبقه پایین جامعه اند، در میانشان استاد دانشگاه هست، سیاست مدار هست، گروه های دانشجویی به اینها پیوسته اند، می گویند ما نظام کاپیتالیستی را نمی خواهیم. خب، این همین حرف ماست، ما هم که از اول گفتیم نه شرقی نه غربی، یعنی نه نظام کاپیتالیستی نه نظام سوسیالیستی. آن سوسیالیستی اش بود که به جهنم رفت، این هم دارد یواش یواش سرازیر می شود. بعد از این حادثه، اقبال به اسلام بیشتر خواهد شد. این هم یک موج دیگر است، موج سوم است.

رهبرمعظم انقلاب(مدظله العالی)