تفاوت فرهنگی
86 بازدید
تاریخ ارائه : 1/27/2013 1:31:00 PM
موضوع: جامعه شناسی

در یکی از شبهای تابستان 1977 برق شهر نیویورک بطور کامل قطع شد و طی چند ساعت، شهر نیویورک که یکی از مظاهر تمدن غرب است مورد هجوم و غارتی باور نکردنی قرار گرفت. بعد از مشاهده فیلم های گرفته شده توسط دوربین های باطری دار شبکه cbs ، نشان داد که این غارت نه تنها بوسیله افراد فقیر و جامعه سیاه پوست، بلکه توسط افرادی سطح بالا، از جمله استاد دانشگاه و ...نیز صورت پذیرفته است.

قطع برق چه بی برنامه و چه بابرنامه بارها در ایران و بویژه تهران رخداده، اما هرگز و در هیچ شرایطی غارت فروشگاه ها و بانک ها و تخریب اموال عمومی اتفاق نیفتاده است. حتی در جنگ تحمیلی و موقعیت های خاص هم مشاهده نشده است.

در روزهای آغازین پیروزی انقلاب چیزی حدود 50 تا 60 روز کشور در دست هیچکس نبود مگر خود مردم، در این مدت انجام هر نوع عمل خلاف اخلاق به هر شکلی به حداقل ممکن رسیده بود.اما در ساده ترین ناآرامی ها در غرب و آمریکا اتفاقات وحشتناکی می افتد. ...