سه کتاب
67 بازدید
تاریخ ارائه : 1/27/2013 11:16:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

دیده ام کسانی را که کتابخانه ی بزرگی دارند و هیچ بهره ای از این همه کتاب نبرده اند و دیده ام کسی را که سه کتاب داشت یکی قران و دوم نهج البلاغه و سوم معراج السعاده. چقدر حرف برای گفتن داشت و چه بینش عمیقی داشت.چیزهایی می گفت از خدا و آخرت و ملائکه و غیره که برایمان تازگی داشت. از سر شب تا صبح معارف والای اسلام را تدریس می کرد. نمی دانم با آن کتابها چطور برخورد کرده بود. او طور دیگری بود یا کتاب هایش. ...