نگاه
79 بازدید
تاریخ ارائه : 1/22/2012 6:01:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

امروز بیشترین درصد جمعیتی در ایران را جوانان تشکیل می دهند و بزرگترین مشکل جوانان مسئله جنسی است و مهمترین راه ورود به همه انواع گناهان جنسی، نگاه است. باید نگاه را کنترل کرد. امام علی علیه السلام می فرمایند القلب مصحف البصر. یعنی قلب بایگانی چشم است. یک نگاه کردی اما قلب آن تصویر را برایت بایگانی کرد، از قلب تو به این سادگیها این تصویر پاک و محو نمی شود. ...